Aktualności • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh

 • 03 lipca 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh.

  relacja ...czytaj

 • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Zarząd Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego informuje iż w dniu 3 lipca 2020 o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  program

 • Uchwała Zarządu Puławskiego ws. zawieszenia działalności WTZ z dn. 12 maja 2020

  uchwała

 • Uchwała Zarządu Puławskiego ws. zawieszenia działalności WTZ z dn. 12 maja 2020

  uchwała

 • Uchwała Zarządu Puławskiego ws. zawieszenia działalności WTZ z dn. 28 kwietnia 2020

  uchwała

 • maseczki

  Pracownicy Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego szyją maseczki ochronne,
  które w pierwszej kolejności trafią do Uczestników, ich najbliższych oraz kadry wtz.


 • Uchwała Zarządu Puławskiego ws. zawieszenia działalności WTZ z dnia 24 marca 2020

  uchwała

 • Polecenie Wojewody Lubelskiego ws. zawieszenia działalności WTZ

  W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego wydanym w dniu 11 marca 2020 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374)
  w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
  czasowo zawiesza się działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym do dnia 25 marca 2020r.

  Numery kontaktowe do Warsztatu Terapii Zajęciowej: 81 50 15 106, 507 445 713
  e-mail: wtz.naleczow@wp.pl  KRS 0000241373  Stowarzyszenie rehabilitacją obejmuje 31 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  pomagając im pokonywać bariery społeczne współczesnego świata.
  Prowadzona rehabilitacja społeczna pomaga kształtować pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych,
  a rehabilitacja zawodowa kształtuje w osobach niepełnosprawnych
  świadomość pracy i dostosowania sie do rynku pracy.

  pomóżcie nam pomagać
 • Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - OPP