Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh3 lipca 2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NSCh.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Sprawozdanie merytoryczne - 2019r.

Sprawozdanie finansowe - 2019r.

bilans
wprowadzenie
informacja dodatkowa
rachunek wyników


Nasze sprawozdania jest dostępne również na stronie Ministerstwa:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

Odbyły się wybory na kolejną kadencje dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przez następne 2 lata Zarząd będzie pracował w składzie:

Prezes: Magdalena Agnieszka Stasiak-Toruń
Wiceprezes: Agnieszka Monika Wiślińska-Kruk
Sekretarz: Katarzyna Magdalena Goździuk-Dziwina
Skarbnik: Jolanta Hładki
Członek Zarządu: Anna Szymczyk

Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodnicząca: Anna Gugała
Zastepca: Marta Rzeszot
Sekretarz: Józefa Glos

powrót