Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym