Zarząd
Prezes: Magdalena Agnieszka Stasiak-Toruń

Wiceprezes: Agnieszka Monika Wiślińska-Kruk

Sekretarz: Katarzyna Magdalena Goździuk-Dziwina

Skarbnik: Jolanta Hładki

Członek Zarządu: Anna Szymczykstrona główna